เครื่องไลโอฟิไลเซอร์ / เครื่องทำแห้งแช่แข็ง

ขายเครื่องทำแห้งแช่แข็ง/เครื่องทำแห้งแช่แข็งอุตสาหกรรมขนาดเล็กพร้อมราคาที่แข่งขันได้

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งหรือเครื่องทำแห้งเยือกแข็งของ KEMOLO ทั้งหมดเป็นระดับอุตสาหกรรม เครื่องไลโอฟิไลเซอร์ซีรีส์เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท ชีวภาพ การใช้งานแห้งด้วยยาบางส่วน