Công Ty TNHH Máy Sấy Đông Kemolo

Địa chỉ: Số 56 đường Liming, huyện Lai'an, thành phố Chu Châu, An Huy 239299, Trung Quốc

Di động(WhatsApp): +8615380024001 Điện thoại: +865505622005

E-mail: Frozendryer@126.com

Máy sấy đông lạnh, máy sấy đông lạnh, máy đông khô