Máy đông khô / Máy sấy đông lạnh

Máy sấy đông khô / máy sấy đông lạnh công nghiệp nhỏ tích hợp để bán với giá cả cạnh tranh

Tất cả các máy làm đông khô hoặc máy sấy đông lạnh KEMOLO đều ở quy mô công nghiệp. Dòng máy đông khô phù hợp cho tất cả các loại ứng dụng đông khô thực phẩm, sinh học, dược phẩm