Ticari liyofilizasyon ekipmanı, üreticiler ve tedarikçiler tarafından uygun maliyetli satış fiyatı - KEMOLO

2022-05-10 14:19:00

Ticari liyofilizasyon ekipmanı Öğe süblimasyon sürecinde, iletken ısı transferinden daha tutarlı olan parlayan ısı transferini kullanıyoruz. Isı transferi için alüminyum levha kullanıldığında, ısıtma transfer etkinliği paslanmaz çeliğe göre 10 kat daha fazladır. Ürünler tamamen dondurulduktan sonra, süblimasyon ve ayrıca dondurarak kurutma için kesinlikle odaya taşınacaktır. Ürünler kurutulacak ve ayrıca hızla paketleme için paketleme odasına taşınacaktır.


Ticari liyofilizasyon ekipmanı ile rafine edilen ürünler tipik olarak önceden dondurulur (ilaç ve ayrıca mikroorganizmalar dışında), bu da 3 saatlik üretim süresini koruyabilir. Üretim etkinliğini artırmak için, ticari liyofilizasyon ekipmanı, malzemeleri taşımak için arabalar ve raylarla birlikte verilir. Ticari liyofilizasyon ekipmanının rayları, ham ürün ön işlemesinden başlar.

Sorgu