Quy trình đông khô là gì, các bước chính của quy trình đông khô

2021-11-30 09:30:56

Quy trình đông khô là gì, các bước chính của quy trình đông khô


Các máy sấy đông lạnh khác nhau của các nhà sản xuất khác nhau, quy trình đông khô của họ sẽ khác nhau ở một số mức độ, nhưng nhìn chung, về cơ bản hay hầu hết quá trình đông khô đều giống nhau. Bất kể bạn sử dụng thiết bị làm khô đông lạnh nào, trước tiên sản phẩm phải được làm đông lạnh. Và sản phẩm được đông lạnh sơ bộ có thể trong IQF hoặc trong buồng máy sấy đông lạnh. Sau đó, quá trình tiếp theo là sấy thăng hoa. Để làm cho nước đá trong sản phẩm đạt đến điểm thăng hoa, buồng thiết bị sấy đông phải ở áp suất cực thấp. Là để thoát khí ra khỏi buồng máy đông khô, để buồng máy đông khô trở thành trạng thái chân không.

Các bước chính của quá trình đông khô:

1. Làm đông sản phẩm thành nước đá, và nhiệt độ cấp đông phải thấp hơn nhiệt độ điểm eutectic của sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm có thể được đông hoàn toàn.

2. Làm lạnh bộ ngưng tụ hơi của máy sấy đông lạnh để giữ cho nó ở nhiệt độ thấp. Nhiệt độ của thiết bị ngưng tụ hơi cần thấp hơn nhiệt độ của sản phẩm.

3. Hút chân không buồng thiết bị sấy đông lạnh.

4. Nhiệt để cung cấp nhiệt thăng hoa.


Quá trình đông khô phức tạp hơn so với sấy khô thông thường. Để hiểu đầy đủ về quy trình đông khô, bạn cũng cần phải có kiến thức cơ bản về đông khô.


Cuộc điều tra